Máy mài bê tông Makita PC5000C

1. Tổng quan về máy mài bê tông Makita PC5000C (1400W) Máy mài bê tông Makita PC5000C (1400W) là loại máy bào bê tông cầm tay công suất lớn do nhãn hàng Makita chế tạo dùng để mài sàn bê tông, bào mặt bê tông. Máy bào bê tông Makita PC5000C được sử dụng chính trong những công trình xây dựng. 2.Tính năng đặc trưng của máy bào bê tông Makita PC5000C (1400W) – Máy bào bê tông Makita PC5000C được [sản xuất|thiết kế|sản xuất thiết kế} và lắp ráp theo...